Kontaktuppgifter

Besöksadress
Holsby Rör HB
Skedevägen 3
570 15 Holsbybrunn

Postadress
Holsby Rör HB
Skedevägen 3
570 15 Holsbybrunn

Kontaktperson

Mikael Attergrim
Tel: 0383-506 80
Fax: 0383-506 80
E-post: holsby.ror@telia.com