Luftvärmepump

Med en värmepump utvinner du energi från utomhusluften som är en förnyelsebar energikälla. Den ger driftsekonomi och du får ett jämnt och bra inomhusklimat. De värmepumpar vi på Holsby Rör erbjuder fungerar mycket bra även vid låga utomhustemperaturer

Med en luftvärmepump slipper du borra och gräva.
Energin tas istället upp direkt från omgivningsluften
med hjälp av en luftmodul. Luft/luft-värmepumpar är ett komplement till annan uppvärmning och har inte så
hög verkningsgrad när det är ordentligt kallt utomhus.
De producerar ej varmvatten. För ett komplett system som täcker värmebehovet och ger varmvatten krävs en
luft/vatten-värmepump.

rdelar med en luftvärmepump

  • Sparar upp till 50% uppvärmningskostnad, effektiv ner till 30°C
  • Ger renare och fräschare inomhusluft
  • Kan användas som luftkonditionering och som avfuktare
  • Perfekt alternativ för den som saknar vattenburet värmesystem
  • Lång livslängd vid korrekt installation
  • Kan styras via mobilen
  • Lättinstallerad och relativt låg investeringskostnad