Brogårdsgatan 2c, 574 38 Vetlanda - Våra öppettider: måndag-fredag 07.00-16.00
+4638350680
info@holsbyror.se

PELLETS

Pelletsvärme fungerar enligt samma princip som vedeldning.
Pellets består av hoppressat träavfall och är ett biobränsle som inte bidrar negativt till växthuseffekten.

Pellets är dock 3 gånger effektivare än ved och kräver mindre arbete.
Det går att installera en pelletsbrännare i en gammal oljepanna och på så sätt minska den inledande investeringskostnaden. Pelletsen förvaras i en lagringstank.
När värmen ska öka transporteras en viss mängd pellets via ett rör till pelletspannan. Inuti pannan antänds pelletsen.
De varma rökgaserna som bildas stiger och leds genom ett rörsystem.
Rörsystemets väggar tar upp värmen och använder den till att värma vattnet i pannan, som i sin tur värmer elementvattnet och tappvattnet.
Överflödiga rökgaser kommer ut genom skorstenen.

Kontakta oss på Holsby Rör så att vi kan hjälpa dig effektivisera din värmekälla!

Fördelar med pellets

Neutralt ur miljösynpunkt
Går att använda oljepannan
Kräver ej el