Brogårdsgatan 2c, 574 38 Vetlanda - Våra öppettider: måndag-fredag 07.00-16.00
+4638350680
info@holsbyror.se

JORDVÄRME

En markvärmepump (jordvärmepump) tar tillvara på den solenergi som finns lagrad i markytan.
Via en slang som grävs ner på ca. 1 meters djup läggs slingor på tomten.

Om berggrunden ligger djupt, eller om du av andra skäl inte vill eller kan borra på din tomt, kan du välja en markvärmelösning
Energin hämtas upp ur marken på liknande sätt som med bergvärmen.

Hur lång slinga som krävs beror på husets förutsättningar, värmepumpens storlek och tomtens markförhållanden.

Fördelar med markvärmepump
Ingen borrning behövs
Lägre installationskostnad än för bergvärme
Markslingan har en jämn temperatur hela året
Ger möjlighet till kyla