Brogårdsgatan 2c, 574 38 Vetlanda - Våra öppettider: måndag-fredag 07.00-16.00
+4638350680
info@holsbyror.se

BADRUM & KÖK

Med produkter och installationer från oss på Holsby Rör får du ett välfungerande och tryggt badrum eller kök som
följer branschregler för Säker Vatteninstallation

En Säker Vatteninstallation som är utförd av oss på Holsby Rör följer gällande branschregler och är utförd av en utbildad VVS-montör.
När installationen är klar dokumenteras det i ett kvalitetsintyg som lämnas över till beställaren.

Branchregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som tagits fram av VVS-branschen tillsammans med försäkrings-bolag, myndigheter och byggbranschen.

Målet är att minska risken för vattenskador, spridning av legionella, brännskador och förgiftning.

Säker Vatten, branschregler och auktorisationen lanserades
1 september 2005.